O Klinice Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca

Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca jest jednostką Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi, który funkcjonuje jako największa uniwersytecka placówka w regionie łódzkim, dysponująca 24 klinikami, 700 łóżkami, 4 zakładami diagnostycznymi oraz ponad 30 poradniami specjalistycznymi.  Budynek w którym mieści się nasza klinika został zbudowany w 1937 roku i jest położony w centrum miasta. Do 1996 funkcjonował jako szpital wojskowy.

Klinika specjalizuje się w leczeniu chorych z zaburzeniami rytmu serca oraz leczeniu inwazyjnym ostrych zespołów wieńcowych. W roku 2013 przeprowadzono w Klinice następujące zabiegi: 2185 koronarografii, 1064 plastyk wieńcowych, 215 implantacji stymulatorów serca, 35 implantacji kardiowerterów-defibrylatorów serca, 54 układów CRT-D,  149 ablacji zaburzeń rytmu serca. Klinika Kardiologii posiada stopień referencyjności IIIB dla ośrodków lecznictwa zamkniętego świadczących usługi kardiologiczne, przyznawany przez Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii. Łodzi. Pracownia Elektrokardiologii Inwazyjnej posiada akredytację Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – poziom A. Pracownia Badań Hemodynamicznych i Angiograficznych posiada akredytację Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – poziom B. Klinika prowadzi działalność naukową w zakresie chorób serca i dydaktyczną związaną z programem studiów lekarskich, w tym anglojęzycznych, dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Baza łóżkowa Kliniki liczy 32 łóżka.

W Klinice przeprowadzane są badania elektrokardiologii nieinwazyjnej  tj. techniki holterowskie EKG, próby czynnościowe, monitorowanie ciśnienia tętniczego w warunkach ambulatoryjnych, diagnostyka neuropatii cukrzycowej i diagnostyka omdleń. Dysponujemy ultrasonograficzną diagnostyką obrazową: echokardiografią przezklatkową i przezprzełykową.

Ponadto Klinika współpracuje ze znajdującym się na terenie szpitala Zakładem Radiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dysponującym 64-rzędowym tomografem komputerowym (wykorzystywanym m.in. do badań serca – angioCT) oraz MRI.

Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
– Centralny Szpital Weteranów
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
tel./fax. 042 63 93 563,
e-mail: kardiologia.interwencyjna@umed.lodz.pl