Our team

Kierownik Kliniki
Prof.dr hab.n.med. ANDRZEJ LUBIŃSKI

Z-ca kierownika Kliniki:
Dr n.med. Włodzimierz Grabowicz- specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Dr n. med. Tomasz Grycewicz – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
Lek. Konrad Masiarek – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
Lek. Paweł Kubiński – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
Dr n. med. Agnieszka Dębska-Kozłowska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
Dr n. med. Emilia Borowik – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
Lek. Karolina Szymańska – specjalista kardiolog, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
Lek. Ewelina Pokrywka –  specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii
Dr n. med. Iwona Karcz-Socha – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
Lek. Anna Szwedzińska – specjalista kardiolog
Lek. Tomasz Górnik  – w trakcie specjalizacji z kardiologii
Lek. Ewa Wonko –specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii

Rezydenci:
Lek. Tomasz Kucejko – w trakcie specjalizacji z kardiologii
Lek. Artur Łagodziński – w trakcie specjalizacji z kardiologii
Lek. Marcin Książczyk – w trakcie specjalizacji z kardiologii
Lek. Ewa Kamińska – w trakcie specjalizacji z kardiologii
Lek. Ewa Grabska – w trakcie specjalizacji z kardiologii
Lek. Artur Maciołek – w trakcie specjalizacji z kardiologii
Lek. Karolina Szurmiej – w trakcie specjalizacji z kardiologii
Lek. Agnieszka Lubartowicz – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
Lek. Marta Szymelfenig – w trakcie specjalizacji z kardiologii
Lek. Jan Będkowski – w trakcie specjalizacji z kardiologii
Lek. Agnieszka Ciastkowska-Berlikowska – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Dorota Musiałek

Sekretariat:
mgr Magdalena Francew
mgr Paulina Chorąziak