Konferencja w Dobieszkowie 2015

W dniach 2 i 3 lipca  w Ośrodku Konferencyjnym w Dobieszkowie, w malowniczej okolicy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,  odbyły się już  po raz czwarty, organizowane przez Klinikę Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca UM w Łodzi, warsztaty „EKG i KARDIOSTYMULATOR”. W warsztatach wzięło udział ponad 100 lekarzy z różnych miejsc kraju, zainteresowanych praktyczną analizą zapisów elektrokardiograficznych i programowaniem kardiostymulatorów.

W części wykładowej, eksperci w zakresie elektrokardiografii i elektroterapii, przedstawili aktualne wytyczne dotyczące wskazań do stałej stymulacji serca (Dr Andrzej Bissinger) i rejestracji EKG metodą Holtera (Prof. Małgorzata Kurpesa).  Następnie przedstawiono zasady i pułapki analizy EKG u pacjenta z rozrusznikiem (Prof. Przemysław Mitkowski). Tematyka kolejnych wystąpień obejmowała powikłania zabiegów implantacji kardiostymulatorów (Dr Paweł Kubiński) oraz problemy pacjentów z migotaniem przedsionków (Prof. Andrzej Lubiński) i stymulacją resynchronizującą (Dr Agnieszka Dębska-Kozłowska). W oparciu o prezentowane zagadnienia zostały przedstawione przypadki kliniczne z codziennej praktyki, przygotowane przez zespół asystentów Kliniki (Dr Ewelina Pokrywka, Michał Witkowski, Artur Łagodziński).

Oprócz interesujących wykładów,  większość czasu spotkania poświęcona była zajęciom praktycznym. Podczas warsztatów uczestnicy, podzieleni na grupy ćwiczeniowe,  mogli samodzielnie, pod okiem ekspertów, uczyć się lub doskonalić wcześniej posiadane umiejętności z  zakresu programowania stymulatorów.  Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się warsztaty z zakresu analizy EKG u pacjentów ze stymulatorem. Zróżnicowany poziom trudności przykładów, od podstawowych, do wymagających bardziej zaawansowanej wiedzy, powodował, że każdy z uczestników znalazł coś interesującego, a interaktywne głosowanie nad interpretacją zapisów podniosło atrakcyjność warsztatów.

Po trudach warsztatów, przy pięknej  lipcowej pogodzie, mogliśmy wspólnie spędzić wieczorne godziny na świeżym powietrzu przy grillu i ognisku. Wieczór dodatkowo uatrakcyjniło losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów.

Bardzo dziękujmy wszystkim wykładowcom, którzy poświęcili swój cenny czas na przygotowanie i zaprezentowanie wykładów oraz sponsorom, bez których spotkanie to nie mogłoby się odbyć.

Uczestnikom dziękujemy za aktywny udział oraz cenne spostrzeżenia i sugestie, które weźmiemy pod uwagę przy kolejnej przyszłorocznej, już piątej, edycji warsztatów „EKG i KARDIOSTYMULATOR”, na które  zapraszam Państwa już dziś.