Struktura

1. Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego składający się z  8 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego

2. Pracownia Badań Hemodynamicznych i Angiograficznych – w pracowni  wykonujemy różne zabiegi m.in.:

 • Inwazyjna diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej (zabiegi przezskórnej angioplastyki), w tym w ostrych zespołach wieńcowych.
 • Zabieg denerwacji nerkowej.
 • Diagnostyka inwazyjna choroby wieńcowej (IVUS, OCT).
 • Ocena inwazyjna rezerwy wieńcowej (FFR).

3. Pracownia Badań Elektrokardiologii Inwazyjnej – w pracowni wykonujemy różne zabiegi, w tym najbardziej złożone ich postacie:

 • Ablacje:
  • przedsionkowych arytmii:
   • ogniskowych – pierwotnego zespołu ogniskowych napadowych arytmii, często powstających w proksymalnych częściach lub w ujściach żył uchodzących do przedsionków, rzadziej w obrębie przedsionków lub w obu w/w strukturach (SVEB`s pojedynczych, par, serii, częstoskurczu, trzepotania i migotania przedsionków), 
   • macroreentry– typowego trzepotania prawoprzedsionkowego, 
   • microreentry– napadowego, nawrotnego częstoskurczu węzłowego (AVNRT)
   • przedsionkowo-komorowego częstoskurczu:
    • w zespole Wolffa, Parkinsona i White’a,
    • komorowych zaburzeń rytmu serca u pacjentów:
     • bez organicznej choroby serca,
     • z chorobami poligenowymi (z nadciśnieniem, chorobą niedokrwienną serca, w tym występujących w czasie ostrego zespołu wieńcowego oraz po przebytym zawale),
     • z chorobami monogenowymi (ARVC, HCM, DCM): – w mechanizmie macroreentrynp. częstoskurcz wokół blizny, przez obszary wolnego przewodzenia,  częstoskurcz odnogowy, – w mechanizmie reentry z umiarkowana pętlą np. częstoskurcz pęczkowy lub wiązkowy, – ogniskowych (microreentry,aktywności wyzwalanej, w tym VEBs/VT z drogi odpływu prawej lewej komory z okolicy pierścienia trójdzielnego i mitralnego z wolnej ściany z pnia płucnego i aortalnych zatok Valsalvy,
 • Diagnostyczne badania elektrofizjologiczne (inwazyjne i nieinwazyjne)
 • Wszczepienie układów stymulujących serca:
  • dwu- i jedno- jamowych stymulatorów typu AAIR, DDDR, VDDR, VVIR, u chorych z zaburzeniami automatyzmu i przewodzenia przedsionkowo komorowego a bez zaburzeń kurczliwości;
  • dwu- lub jedno-jamowych kardiowerterów/defibrylatorów (ICD) u chorych ze złośliwymi komorowymi zaburzeniami rytmu  zagrażającymi nagłym zgonem(VT,VF), a bez istotnego osłabienia kurczliwości komór;
  • dwukomorowych lub trójjamowych ICD u chorych ze złośliwymi komorowymi zaburzeniami rytmu oraz z zaawansowanymi zaburzeniami przewodzenia

4. Poradnia kardiologiczna – lekarze Kliniki prowadzą porady ambulatoryjne dla pacjentów z chorobą wieńcową, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca, z rozrusznikami oraz kardiowerterami-defibrylatorami serca